Zasiedzenie

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości składa się do sądu rejonowego właściwego dla położenia nieruchomości. Powinien on zawierać opis wszelkich okoliczności wskazujących na istnienie posiadania samoistnego oraz upływ czasu niezbędnego do zasiedzenia.

 

Adwokat Kinga Górecka
Grodzisk Mazowiecki