Kontakty z dzieckiem

Dziecko na prawo do bezpośredniego i niezakłóconego kontaktu z obojgiem rodziców niezależnie od ich rozstania. Prawo do kontaktów z dzieckiem jest zarówno obowiązkiem rodzica ale także uprawnieniem dziecka, które musi przestrzegać ten z rodziców z którym dziecko na stałe zamieszkuje. W przypadku problemów ustaleniem lub wyegzekwowaniem kontaktów z dzieckiem warto uzyskać pomoc od adwokata. Sprawy sądowe dotyczące ustalenia częstotliwości kontaktów z dzieckiem sąd rozstrzyga po uzyskaniu stanowiska wydanego przez Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych (wcześniej RODK). Rodzice wraz z dzieckiem poddawani są opinii psychologa, pedagoga a czasem psychiatry, którzy określają najkorzystniejszą formę kontaktów z dzieckiem. Do takiego badania warto się przygotować, zabrać stosowną dokumentację, a wcześniej zasięgnąć opinii adwokata, który miał do czynienia z wieloma takimi opiniami. Adwokat zadba też o przestrzeganie i egzekwowanie zasądzonych kontaktów z dzieckiem. Przepisy prawa przewidują możliwość zasądzenia od rodzica nieprzestrzegającego wyroku o kontaktach określonej sumy pieniężnej.

 

Adwokat Kinga Górecka
Grodzisk Mazowiecki