• Adwokat Kinga Górecka - Grodzisk Mazowiecki, Warszawa, Pruszków

Sprawy

Sprawy Cywilne
Sprawy Karne
  • udział w postępowaniu przygotowawczym jako obrońca podejrzanego,
  • udział w czynnościach procesowych – przesłuchanie podejrzanego, świadka, biegłego, eksperymencie procesowym i innych,
  • opracowywaniu projektów aktów prawnych
  • udział w czynności uzgodnienia z prowadzącym postępowanie przygotowawcze wniosku o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy art. 335 kpk,
  • sporządzenie zażalenia na zatrzymanie,
  • sporządzenie zażalenia na zastosowanie, zmianę środka zapobiegawczego, w tym tymczasowego aresztowania,
  • sporządzenie wniosku o umorzenie, warunkowe umorzenie postępowania
  • wnoszenie i popieranie wniosków o odroczenie wykonania kary,
  • wnoszenie i popieranie wniosków o udzielenie przerwy w wykonaniu kary.